شفیعی کدکنی، مردی که شنیده شدن را بیشتر از دیده شدن دوست می‌دارد


دوست دانشمندم جناب آقای امامی

پس از عرض سلام، جناب آقای افکاری بنده را مأمور فرموده‌اند که برای مجله کتاب عکسی از خودم بدهم که گویا مقاله ای در باب یکی از اباطیل بنده آنجا نوشته شده است و فرموده‌اند که عکسی را خدمت شما بفرستم. بنده همیشه از چاپ عکس نمیدانم بچه علت (به احتمال قول بدقیافگی) پرهیز داشته‌ام، با اینهمه امر ایشان را اطاعت کردم و اینهم عکس ها. هرکدام بدرد خورد چاپ شود. 

اگر ممکن است که از عکس چاپ کردن صرف نظر شود بنده متشکر خواهم شد که معاف باشم که عربها می‌گویند: و تسمع بالمعیدی خیر من ان تراه. بشنوی بهتر است که ببینی

ارادتمند شفیعی کدکنی

نامه استاد محمدرضا شفیعی کدکنی به مرحوم کریم امامی

پی‌نوشت: 

منظور از مجله کتاب، نشریه کتاب امروز است که توسط کریم امامی و آقایان دریابندری ، پاکدامن ، نجفی سمیعی و چند تن دیگر در سالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳ در ۸ شماره منتشر گردید. 

تصویر استاد محمدرضا شفیعی کدکنی برگرفته از مجله کتاب امروز
تصویر استاد محمدرضا شفیعی کدکنی برگرفته از مجله کتاب امروز

دیدگاه‌ها غیرفعال است!