درباره من

مجید جلیسه

متولد سال ۱۳۵۷

سوابق مدیریتی و اجرایی فعلی

 • مدیر مؤسسه بیاض (اطلاع رسانی و پژوهش در عرصه متون کهن) ۱۳۸۳- تا کنون
 • مدیر انتشارات وراقان ۱۳۹۵- تا کنون
 • مدیر کمیته منابع چاپی کهن و نادر مکتا (انجمن کتابخانه‌های تخصصی استان قم) ۱۴۰۰
 • سوابق مدیریتی و اجرایی قبلی
 • مدیرعامل سابق مؤسسه خانه کتاب ۱۳۹۳-۱۳۹۷
 • مدیرعامل خبرگزاری کتاب ایران ۱۳۹۳-۱۳۹۷
 • سرپرست معاونت فن‌آوری مؤسسه خانه کتاب ۱۳۹۳
 • معاون پژوهشی مؤسسه خانه کتاب ۱۳۹۳
 • مدیر بخش اطلاع‌رسانی پژوهشگر و کتابشناس مرکز احیاء نسخ خطی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ۱۳۸۲-۱۳۸۴
 • مدیر داخلی کنگره بین المللی علامه شرف‌الدین ۱۳۸۳
 • داور هفتمین دوره حامیان نسخ خطی مجلس – ۱۳۸۵
 •  داوری کتاب سال ایران( بخش نسخ خطی) ۱۳۹۲-۱۳۹۶
 • داوری کتاب فصل (بخش نسخ خطی و کلیات) ۱۳۹۳
 • سردبیرفصلنامه نقد کتاب میراث ۱۳۹۳-۱۳۹۶
 • مدیر کمیته فرهنگی بیست و پنجمین نمایشگاه بین الملی کتاب تهران- ۱۳۹۳
 • مدیر کمیته نظارت محتوایی در فعالیتهای علمی، فرهنگی و اهل قلم، بیست و هشتیمن نمایشگاه بین المللی کتاب تهران- ۱۳۹۳
 • عضو شورای تخصصی بررسی و بازنگری جوایز فرهنگی و ادبی معاونت فرهنگی- ۱۳۹۳
 • عضو هیئت علمی جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۳-۱۳۹۶
 • عضو شورای تعاملات استانی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و شورای اسلامی – ۱۳۹۳
 • عضو شورای سیاستگذاری هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران۱۳۹۴-۱۳۹۶
 • دبیر هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران (بیست و سوم، بیست و چهارم، بیست و پنجمین دوره)  ۱۳۹۴-۱۳۹۶
 • عضو شورای حمایت از کتب ارزشمند در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و کتابخوانی ۱۳۹۴-۱۳۹۶
 • عضو شورای برنامه‌ریزی جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب ۱۳۹۴
 • عضو شورای برنامه‌ریزی انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران۱۳۹۴
 • عضو هیأت داوران انتخاب خادمان پیشکسوت نشر و کتاب کشور ۱۳۹۴
 • عضو هیأت رسیدگی به صدور پروانه فعالیت نشر معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۹۵-۱۳۹۶
 • عضو شورای سیاستگزاری کتاب سال تأمین اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی – ۱۳۹۵
 • عضو هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران- ۱۳۹۶
 • دبیر کارگروه بررسی و تصویب تسهیلات اهل قلم – ۱۳۹۶