چند کتابفروشی قدیم اصفهان به روایت مهرها


یادداشت‌های تملک و بعدها مهرهای ثبت شده بر روی نسخ خطی و کتاب‌های چاپی قدیمی یکی از مهمترین منابع دست اولی هستند که اطلاعات موثقی از کتابفروشی‌ها به ما ارائه می‌دهند.  چهار کتابفروشی زیر در اصفهان بر همین اساس شناسایی و معرفی شده‌اند و جالب آنکه از دو کتابخانه حسینی و حسینیه  که به احتمال قوی از جمله کتابفروشی‌های دوره قاجار هستند پیش از شناسایی این دو مهر اطلاعی در دست نداشتیم. 

کتابخانه حسینی

مهر بیضی با سجع«اصفهان کتابخانه حسینی سرای ملاباشی» که در حلقه دور آن نام کتابفروشی به حروف لاتین آمده است.

اطلاعی از این کتابفروشی بدست نیامد اما بر اساس همین مهر مشخص است که این کتابفروشی در «سرای ملاباشی» قرار داشته است. سرای ملاباشی در خیابان هارونیه و نرسیده به امامزاده‌ هارون ولایت قرار دارد. 

کتابفروشی حسینی
کتابفروشی حسینیه

کتابخانه حسینیه

مهر بیضی با سجع «اصفهان سرای جارچی – کتابخانه حسینیه» پایین مهر نام کتابفروشی با عبارات انگلیسی آمده است.  

سرای جارچی بنایی متعلق به دوره صفویه است که در میدان امام (نقش جهان)، بازار بزرگ، بازار گلشن واقع شده است.

کتابخانه نوبهار 

مهر بیضی با سجع «کتابخانه نوبهار- اصفهان ۱۳۱۱- و لوازم التحریر» 

مؤسس این کتابفروشی عبدالرزاق بن جواد کتابچی از پیشکسوتان کتابفروشان اصفهان است که کتابفروشی نوبهار را در ابتدا در خیابان سپه جنب حمام تاریخی خسروآغا تأسیس و افتتاح می‌کند و چندی بعد با گسترش آن به نظر می‌رسد در سال ۱۳۱۱ آنرا به خیابان صوراسرافیل مقابل باغ همایون در خیابان چهارباغ پایین نبش کوچه رشتی‌ها منتقل می‌نماید. 

کتابفروشی نوبهار
کتابفروشی سعدی

کتابخانه سعدی

مهر دایره با سجع «کتابخانه سعدی مؤسسه ۱۳۰۶-اصفهان» 

این کتابفروشی با مدیریت بدرالدین ایمانی فعالیت خود را در خیابان سپه نزدیک دروازه دولت آغاز می‌کند و پس از مدتی به محوطه غربی میدان دروازه دولت منتقل می‌گردد. از سال ۱۳۳۵ به ضلع شمالی خیابان آمادگاه در مدخل میهمان سرای عباسی منتقل و تا سال ۱۳۵۰ در آن محل برقرار بوده است. 

پی‌نوشت: 

اول:

 ۱۲ الی ۱۹ اردیبهشت به عنوان هفته فرهنگی اصفهان نامگذاری شده است. 

دوم: 

در کتاب تاریخ چاپ سنگی اصفهان صفحات ۲۴۹-۲۸۳ درباره کتابفروشی‌های اصفهان دوره قاجار و پهلوی نوشته و به معرفی آنها پرداخته‌ام

سوم: 

چندی پیش مقاله‌ای با نام «مهر شیراز» در آخرین شماره مجله فرهنگ مردم منتشر نموده‌ام که از همین منظر به معرفی کتابفروشی‌های شیراز در آن پرداخته‌ام. 

دیدگاه‌ها غیرفعال است!