همایون صنعتی زاده، شتاب‌دهنده نشر ایران در دوره پهلوی


همایون صنعتی‌زاده را به حق باید شتاب‌دهنده استارتاپ‌های (Startup accelerator) حوزه نشر در دوره پهلوی دانست. مردی که با نبوغ فکری خارق‌العاده‌اش صنعت نشر ما را از شکل سنتی، تکیده و بی‌رمق آن به سمت صنعتی نوین، حرفه‌ای و حتی جهانی سوق داد. 

صنعتی‌زاده می‌دانست تبلیغ و معرفی کردن کتاب‌های منتشره و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی در این خصوص، بخش مهمی از فرایند چرخه نشر و تولید کتاب است. از همین‌رو به پنج ناشر علاقه‌مند و تأثیرگذار آن دوران یعنی ابراهیم رمضانی (کتابفروشی ابن‌سینا)، تقی (عبدالرحیم) جعفری (بنگاه مطبوعاتی امیرکبیر)، جواد اقبال (کتابفروشی اقبال)، حسن معرفت (کتابفروشی معرفت)، مشفق همدانی (کتابفروشی صفی‌علیشاه) پیشنهاد می‌دهد تا با همکاری هم نشریه‌ای به صورت ماهیانه برای معرفی و تبلیغ کتاب‌های خود منتشر نمایند. نیمی از هزینه انتشار این ماهنامه را مؤسسه انتشارات فرانکلین عهده‌دار می‌گردد و ما بقی به صورت مساوی بر عهده این ناشران قرار می‌گیرد. 

قرارداد این همکاری در مرداد سال ۱۳۳۴ منعقد می‌گردد و به فاصله کمی اولین شماره این مجله در شهریور سال ۱۳۳۴ در چهل صفحه چاپ و منتشر می‌شود. این نشرییه به مدت پنج سال و ده ماه در ۴۳ شماره در ۳۵ مجلد منتشر و در نهایت در اسفند سال ۱۳۳۹ به کار خود پایان می‌دهد. 

ایرج افشار به خواهش و اصرار همایون صنعتی‌زاده از شماره دوم به بعد مدیریت این نشریه را عهد‌دار می‌گردد. و دفتر این نشریه در خیابان فردوسی بود. 

تصویر قرارداد میان نشرهای ابن سینا، معرفت، امیرکبیر، صفی‌علیشاه و اقبال با مؤسسه انتشارات فرانکلین برای انتشار مجله کتابهای ماه

متن قرارداد 

۳۴/۱/۵

قرارداد 

بمنظور آشنا ساختن و معرفی نمودن کتابهای تازه و موجود آقایان زیر موافقت مینمایند:‌

۱- هرماه یک نشریه ۴۰ صفحه ای در خصوص کتاب منتشر شود. 

۲- در این نشریه ماهانه کتابهای امضاء کنندگان زیر به نسبت مساوی مورد بحث و انتقاد قرار گرفته و بهمان نسبت حق اعلان دارند. 

۳- امضاء کنندگان موافقت میکنند که مؤسسه انتشارات فرانکلین ۱/۲ کلیه مخارج این نشریه را بعهده گرفته و مابقی آن به نسبت متساوی از طرف سایر ناشرین امضاء کننده پرداخت شود. 

از طرف کتابفروشی ابن سینا

آقای ابراهیم رمضانی

[امضاء]

از طرف بنگاه مطبوعاتی امیرکبیر

آقای تقی جعفری

[امضاء]

از طرف کتابفروشی اقبال

آقای جواد اقبال

[امضاء]

از طرف کتابفروشی معرفت

آقای حسن معرفت

[امضاء]

از طرف کتابفروشی صفی علیشاه

آقای مشفق همدانی

[امضاء]

از طرف مؤسسه انتشارات فرانکلین 

آقای همایون صنعتی 

[امضاء]

طرح روی جلد اولین شماره از مجله کتابهای ماه

فایل کامل اولین شماره از مجله کتابهای ماه منتشره در شهریور ماه سال ۱۳۳۴ شمسی

دیدگاه‌ها غیرفعال است!