کتابشناسی ترجمه‌های متون حدیثی شیعه

  • تالیف: مجید غلامی جلیسه
  • ناشر: قم: مؤسسه دارالحدیث، ۱۳۹۴ش. 

معرفی: 

اثر حاضر، کتابشناسي ترجمه‌هاي متون حديث شيعه است. حديث دومين ميراث بزرگ تمدني اسلام و از منابع دانش مسلمانان است. مسلمانان در طول تاريخ فعاليت‌هاي علمي‌شان، به حديث و ترجمه آن به زبان‌هاي ديگر اهتمام ويژه داشته‌اند. در اين کتابشناسي، نسخه‌های خطی، کتب چاپ سنگی و کتاب‌هاي چاپی مترجم متون حديثی شيعه به شيوه الفبايی در دو بخش حدحدیث و متون ادعيه گردآوری شده است.