فهرست کتابهای چاپ سنگی کتابخانه شخصی توشیهیکو ایزوتسو ژاپن

  • ترجمه و بازنگاری: مجید غلامی جلیسه
  • تهران: پرنده، ۱۲۸ص.، جیبی، ۱۳۹۸.

معرفی: 

کتاب حاضر مشتمل بر فهرست کتابهای چاپ سنگی موجود در کتابخانه اسلام‌شناس مشهور ژاپنی توشی هیکو ایزوتسو (۱۹۱۴-۱۹۹۳م.) است. وی تحقیقات ارزشمندی در حوزه فلسفه و قرآن به سرانجام رسانده و نخستین مترجم قرآن به زبان ژاپنی بوده است. 

کتاب مشتمل بر ۱۴۴ عنوان کتاب چاپ سنگی است که عمدتا در موضوعات مورد علاقه او جمع‌آوری و در کتابخانه شخصی‌اش نگهداری می‌شده است.