عنوان کتاب: فهرست کتاب‌های چاپ سنگی ترکی کتابخانه دیجیتال بیاض

نویسنده: مجید غلامی جلیسه

ناشر: قم. انتشارات عطف، وزیری، ۲۴۳ص.، ۱۳۹۲ش.

موضوعات: کتاب- کتابهای چاپ سنگی- ترکی – کتابهای چاپ سنگی ترکی- کتابخانه دیجیتال بیاض

معرفی کتاب:

کتاب حاضر فهرست کتابهای چاپ سنگی به زبان ترکی است که در کشورهای عثمانی، آذربایجان، ایران، فرانسه ، هند و … منتشر شده است.