شاهنامه کاترین 

  • نویسنده: محمد بن محمدمحسن اشرفی ایلچی
  • مقدمه: مجید غلامی جلیسه
  • ناشر: قم: عطف، ۱۸۴ص.، وزیری، ۱۳۹۴.

معرفی: 

کتاب حاضر بازچاپی از کتاب شاهنامه کاترین است که در تاریخ ۱۲۰۷ ق. (۱۷۹۳ م.) به عنوان اولین کتاب فارسی در روسیه منتشر شده است. این کتاب اثری است منظوم در بحر متقارب مشتمل بر ۴۸۴ بیت پیرامون مآثر و آثار کاترین کبیر امپراطریس روسیه (۱۷۲۱-۱۷۹۶ م.) که شاعری به نام محمد بن محمدمحسن اشرفی ایلچی، آن را سروده است. ایلچی به عنوان یکی از سفرای خوانین قاجار به روسیه رفته بود.