کارت تبریک عید


کارت تبریک عید

مشخصات نشر: دوهفته‌نامه نیم‌روز، شماره ششم و هفتم، ۲۴ اسفند، ۱۴۰۰، صص. ۶۶-۶۷

چکیده:

در این مقاله ضمن ارائه پیشینه‌ای مختصر از رسم تبریک سال نو در فرهنگ ایرانی، به‌سابقه چاپ کارت تبریک و ارسال آن در دوره قاجار و استمرار و شیوع آن در دوره پهلوی اول اشاره شده است. و نمونه‌هایی از این کارت‌ها و چگونگی چاپ و نشر آن در آن دوران معرفی گردیده است.

دیدگاه‌ها غیرفعال است!