با تیشه بر دیروز

با تیشه بر دیروز

با تیشه بر دیروز

مشخصات نشر: جهان کتاب، شماره ۳۹۰، سال ۲۶، شماره ۸ (پیاپی ۳۹۰)، آذر و دی ۱۴۰۰، صص. ۱۷-۲۳. 

چکیده: 

این مقاله نقدی است بر کتاب «از ریشه تا امروز: پژوهشی در تاریخ و اسناد سه ناشر» که در سال ۱۴۰۰ توسط آقای معراج قنبری گردآوری و انتشارات علمی و فرهنگی آنرا  به چاپ رسانده است. عدم رعایت اصول پژوهش، فقر منابع پژوهشی مکتوب و شفاهی، عدم تناسب در گزینش اسناد و ارائه اطلاعات و … از جمله مشکلاتی هستند منتقد در این کتاب به آنها پرداخته است.

دیدگاه‌ها غیرفعال است!