تابِ کتاب


در مقایسه ۱۰ ماهه اول سال ۱۳۹۹ با سال ۱۴۰۰

متوسط قیمت کتاب ۳۹/۲ درصد افزایش پیدا کرده است. 

این در حالی هست که متوسط قیمت کتاب از سال ۱۳۹۰ تا به امروز ۹۹۱ درصد (شما بخوانید ۱۰۰۰ درصد) افزایش داشته است. 

یعنی از متوسط قیمت ۵۶۹۲۲ ریال به ۶۲۱۰۲۰ ریال رسیده است. 

پی‌نوشت: 

یک: منبع این آمار وب سایت خانه کتاب است. 

دو: قطعا آنچه در بازار نشر و کتابفروشی‌ها می‌گذرد مقوله‌ای متفاوت‌تر از این آمار است.

سه: تا پیش از این بیشترین جهش قیمت کتاب در دولت احمدی نژاد بود زمانی که طی سه سال (۱۳۹۰-۱۳۹۳) قیمت متوسط کتاب (از ۵۱۷۰۰ به ۱۲۴۵۸۱ریال) افزایش یافت و تقریبا دو برابر شد.  

منبع: آمار نشر کتاب در ایران(۱۳۵۸-۱۳۹۳). زیرنظر: مجید غلامی جلیسه، تهران: مؤسسه خانه کتاب، ۱۳۹۴.

چهار: بحران کاغذ هنوز پابرجاست و تاثیرات کمبود و یا بهتر بگویم نبود کاغذ یارانه‌ای و حذف ارز ۴۲۰۰ از روی کاغذ هنوز متبلور نشده است. بدون شک طی چند سال آینده انفجار چندبرابری قیمت کتاب را شاهد خواهیم بود.  

پنج: در نظر داشته باشید که این افزایش قیمت به هیچ وجه هزینه‌های ناشران، چاپخانه‌ها، صحاف‌ها، موزعان و کتابفروشی‌ها را پوشش نمی‌دهد. 

شش: در نظر داشته باشید که از سال گذشته تا به امروز درآمد خوانندگان کتابها در بهترین حالت ۱۰ درصد افزایش داشته است. 

هفت: هیچ راهکار مشخصی برای پایین آوردن هزینه‌های تولید و به دنبال آن قیمت تمام شده کتاب ارائه نشده است و اساسا هیچ چشم‌انداز مشخصی هم نیست و برای من مثل روز روشن است که با همین روند در سال آینده با فاجعه تعطیلی دومینویی ناشران، چاپخانه‌ها، صحافی ها، شبکه‌های توزیع و کتابفروشی‌ها مواجه هستیم. 

دیدگاه‌ها غیرفعال است!