وبلاگی که وب سايت شد

صفحه اول مقاله وبلاگی که وب سالت شد

وبلاگی که وب سايت شد

مشخصات نشر: ره آورد نور. سال ۴، شماره ۱۰ (پیاپی ۲۷)،  بهار،۱۳۸۴، صص. ۴۶-۴۷.

چکیده

این مقاله به معرفی وب سایت بیاض اولین وبلاگ در حوزه میراث نسخ خطی در ایران می‌پردازد. که بعد از مدتی به شکل یک وب سایت در حوزه اطلاع‌رسانی نسخه‌های خطی فعالیت خود را ادامه داد. 

دیدگاه‌ها غیرفعال است!