نسخه شناسی صفی الدین ارموی

صفحه اول مقاله نسخه شناسی صفی الدین ارموی

نسخه‌شناسی صفی الدين ارموی

مشخصات نشر: خبرنامه فرهنگستان هنر. سال سوم، شماره ۲۶، بهمن،۱۳۸۳، ص۳۲-۳۵

چکیده: 

این مقاله در ضمن معرفی نامگویی از آثار موسیقی‌دان برجسته ایرانی در قرن ۷ هجری قمری صفی‌الدین عبدالمؤمن بن ابی المفاخر یوسف بن فاخر ارموی (۶۱۳-۶۹۳ق.) به معرفی نسخه‌های خطی موجود از آثار او در کتابخانه‌های ایران و جهان می‌پردازد. 

دیدگاه‌ها غیرفعال است!