فقه و انترنت

صفحه اول مقاله فقه و اینترنت

فقه و اينترنت

مشخصات نشر: فقه کاوشی نو در فقه اسلامی. شماره پیاپی ۴۱، پاييز،  ۱۳۸۳، ص. ۲۴۴

چکیده:

در این مقاله در چهار دسته‌بندی (پایگاه‌های مؤسسه‌ای؛ پایگاه‌های حقوق قضایی؛ پایگاه‌های علما و پایگاه‌های دینی) به معرفی وب سایتهایی پرداخته شده است که به مباحث فقهی و حقوقی در وب‌سایتهای خود پرداخته‌اند. 

دیدگاه‌ها غیرفعال است!