نقش صنعت چاپ در بیداری فرهنگی


عنوان مقاله : نقش صنعت چاپ در بیداری فرهنگی

مشخصات نشر: روزنامه جام جم. پنج‌شنبه ۳ آذر ۱۳۹۰، شماره ۷۴، صفحه ۶ (ضمیمه ایام)

چکیده مقاله:

مقاله حاضر ضمن بررسی چرایی عدم توجه پادشاهان صفویه به وارد کردن فن آوری صنعت چاپ در آن دوران به تاثیرات مخرب این بی‌توجهی در گسترش فرهنگ، علم و صنعت و عقب ماندگی ناشی از آن در ایران پرداخته است.

دیدگاه‌ها غیرفعال است!