چاپ نوشت (۱۲): کتابخانه مدرسه دارالفنون در دوره قاجار


چاپ نوشت (۱۲): کتابخانه مدرسه دارالفنون در دوره قاجار

مشخصات نشر: آینه پژوهش، سال سی و پنجم، شماره ۱ (۲۰۵)، فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۳، صص ۳۹-۶۰.

چکیده:

مؤلف در این مقاله ضمن اشاره‌ای مقدماتی به سابقه کتابخانه‌های دوره قاجار، به معرفی کتابخانه دارالفنون به‌عنوان اولین کتابخانه دانشگاهی و دولتی ایران در این دوران می‌پردازد. در این مقاله سعی شده است با بررسی مدارک و اسناد موجود چگونگی شکل‌گیری، اداره و ساختار اداری آن تشریح گردد.

دیدگاه‌ها غیرفعال است!