عنوان کتاب: پژوهش نامه صحیفه سجادیه (۱)

  • نویسنده: مجید غلامی جلسه
  • ناشر: قم: دلیل ما، ۱۹۷ص.، ۱۳۹۰ش.

معرفی: 

مجموعه مقالاتی در مورد اسناد و نسخه‌های مربوط به «صحیفه سجادیه» و سلسله سند روایت‌های مربوط به ادعیه مندرج در این کتاب شریف است. در این نوشتار پژوهش‌های گوناگونی در زمینه راویان صحیفه سجادیه، نسخه‌های موجود از آن، سندهای روایی مربوط به آن و معرفی ترجمه و شروح به جای‌مانده از این کتاب ارایه شده است. در این پژوهش یا مقالات به معرفی حاشیه ابن ادریس بر صحیفه سجادیه، صحیفه‌پژوهی به خط کفعمی، روایات نویافته از صحیفه سجادیه، مستدرک‌نگاری صحیفه، ترجمه‌های مناجات خمس عشر، ترجمه‌های حواشی صحیفه سجادیه، معرفی شروح مهم این کتاب، مقاله‌پژوهی صحیفه سجادیه و معرفی برخی از تعلیقات و حواشی مهم صورت گرفته بر آن پرداخته شده است.