نامه منشی: مجموعه مقالات همایش نقش منشی نول کشور در گسترش زبان و ادبیات فارسی در جهان 

  • گردآورنده: مجید غلامی جلیسه
  • ناشر: تهران: انتشارات وراقان، ۲۵۶ص.، وزیری، ۱۳۹۶.

معرفی: 

کتاب حاضر مجموعه مقالاتی است که توسط اساتید مختلف درباره منشی نولکشور یکی از پرکارترین ناشران هند در دوره قاجار به نگارش درآمده است. این مجموعه مقالات به مناسبت برگزاری سمیناری با نام «نقش منشی نولکشور در گسترش زبان و ادبیات فارسی در جهان» که به سال ۱۳۹۵ در دهلی نو برگزار گردید، چاپ و انتشار یافته است.