عنوان کتاب: تاریخ چاپ سنگی اصفهان

  • نویسنده: مجید غلامی جلیسه
  • ناشر: تهران. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی ، ۸۲۰ص.، وزیری، ۱۳۹۰ش.
  • موضوعات: تاریخ چاپ – تاریخ چاپ سنگی- چاپ سنگی – اصفهان – تاریخ چاپ سنگی اصفهان – تاریخ کتاب

معرفی:

بعد از آن در دوره قاجار است. تمرکز اصلی این پژوهش بر روی کتابها و روزنامه‌های چاپ سنگی منتشره در شهر اصفهان می‌باشد. که و بعد از آن در دوره قاجار است. تمرکز اصلی این پژوهش بر روی کتابها و روزنامه‌های چاپ سنگی منتشره در شهر اصفهان می‌باشد. که طی آن مؤلف به معرفی چاپخانه‌ها، چاپچیان، کتابفروشان، کاتبان، تصویرگران و …  پرداخته و در نهایت فهرست کاملی از همه کتابها و روزنامه‌هایی که در دوره قاجار به شیوه چاپ سنگی در این شهر منتشر شده اشاره نموده است.