حاشیه ابن‌ادریس بر صحیفه سجادیه


حاشيه ابن‌ادريس بر صحيفه سجاديه

مشخصات نشر: سفينه. شماره 8، پاييز، ۱۳۸۴ش.، ص. ۹۴.

چکیده: 

نویسنده در این گفتار، حاشیه محمد بن ادریس حلی، فقیه نامدار قرن ششم هجری بر صحیفه سجادیه را به عنوان نخستین شرح لغوی صحیفه که به دست ما رسیده، می‌شناساند. این حاشیه مختصر، بیشتر به لغات صحیفه پرداخته و در راستای اهتمام ابن‌ادریس به تحقیق و ترویج صحفیه ارزش دارد. نویسنده، شرح حال ابن‌ادریس، سند روایتی او، راویان نسخه او از صحیفه، روش ابن‌ادریس در این حاشیه را بر اساس تنها نسخه خطی شناخته شده از این کتاب تبیین کرده و شرح دو دعای صحیفه را به عنوان نمونه‌ای از کتاب نقل کرده است. 

دیدگاه‌ها غیرفعال است!