کتابشناسی اجمالي علامه شرف الدین

تصویر صفحه اول مقاله کتابشناسی اجمالي علامه شرف الدین

کتابشناسی اجمالی علامه شرف‌الدين

مشخصات نشر: آينه پژوهش. سال ۱۵، شماره ۵(پیاپی ۸۹-۹۰)، آذر و اسفند،۱۳۸۳، صص.۱۸۳-۱۹۶.

چکیده:

مقاله حاضر دربردارنده اطلاعات اجمالی کتابهایی است که علامه شرف‌الدین (۱۲۹۰-۱۳۷۷ق.) از علمای نامدار و شاخص شیعه به نگارش درآورده است.

این مقاله پیش از این در مجله شرافت دین(ویژه‌نامه کنگره بین‌المللی علامه شرف‌الدین) شماره ۱، سال ۱۳۸۳، چاپ و انتشار یافته است.

دیدگاه‌ها غیرفعال است!