فهرست های نسخه های خطی در سایبر

صفحه عنوان فهارس نسخ خطی در سابر

فهرست نسخ خطی در سايبر

مشخصات نشر: نسخه‌پژوهی. شماره ۱، ۱۳۸۳-صص. ۶۷۹-۶۸۹.

چکیده: در این مقاله مؤلف با جستجو در اینترنت به معرفی وب سایتهای فروش فهارس نسخ خطی پرداخته و سعی نموده لیستی از فهرست‌های نسخ خطی که از طریق فضای سایبری می‌توان آنها را در ایران و خارج از ایران تهیه نمود فراهم آورد.

دیدگاه‌ها غیرفعال است!