آثار مفقوده علامه شرف الدين

صفحه اول مقاله آثار مفقوده علامه شرف الدین

آثار مفقوده علامه شرف‌الدين

مشخصات نشر: شرافت دين (ویژه‌نامه کنگره بین المللی علامه شرف‌الدین)، شماره ۲، ۱۳۸۳، صص. ۲۷-۲۸.

چکیده: 

استعمارگران فرانسوی در سال ۱۳۳۷ق. کتابخانه علامه شرف‌الدین را که حاوی نسخه‌های خطی نفیس و تالیفات شایق وی بود آتش زدند. در این مقاله عناوین برخی از تألیفات او که تنها اطلاعی از آنها در دست است ارائه شده است. 

دیدگاه‌ها غیرفعال است!