نقدی بر تجوید در ترازوی نقد

صفحه اول مقاله تجوید در ترازوی نقد

نقدی بر تجوید در ترازوی نقد

مشخصات نشر:  گلستان قرآن. شماره پیاپی ۱۳۹، دی، ۱۳۸۱، صص.۳۶-۳۸ .

چکیده:

مقاله حاضر نقدی است بر مقاله «تجوید در ترازوی نقد» نوشته آقای مهدی غفاری که در شماره ۱۲۴ مجله گلستان قرآن چاپ و منتشر شده است. 

دیدگاه‌ها غیرفعال است!