هنرمندان خاموش: یادی از محمدابراهیم نقاش اصفهانی


هنرمندان خاموش: یادی از محمدابراهیم نقاش اصفهانی

مشخصات نشر: مزدک‌نامه ۶ (یادبود ششمین سال درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)، خواهان جمشید کیان‌فر، پروین استخری. تهران: پروین استخری، ۵۱۸ص، وزیری، ۱۳۹۳، صص ۳۳۵-۳۴۹.

چکیده:

در این مقاله ضمن معرفی محمدابراهیم بن محمدحسین بن محمدابراهیم اصفهانی که از جمله هنرمندان کمترشناخته شده در دوره قاجار است. استادان، شاگردان و فرزندان و همچنین آثاری که از وی به‌صورت چاپ سنگی، رنگ روغن و آبرنگ در کتابخانه‌ها و موزه‌های مختلف موجود است معرفی می‌گردد.

دیدگاه‌ها غیرفعال است!