چاپ نوشت (۵): قرآن‌های کم‌ورق خطی و چاپی در عصر قاجار و قرآن سی‌ورقی میرزا زین‌العابدین شیرازی


چاپ نوشت (۵): قرآن‌های کم‌ورق خطی و چاپی در عصر قاجار و قرآن سی‌ورقی میرزا زین‌العابدین شیرازی

مشخصات نشر: مجله آینه پژوهش، سال سی و سوم، شماره ششم (۱۹۸)، بهمن و اسفند، ۱۴۰۱، صص. ۴۹-۸۵

چکیده:‌

در مقاله حاضر مؤلف ضمن ارائه مقدمه‌ای مختصر به‌معرفی نسخه‌های خطی قرآن‌هایی کامل و کم‌ورق که در کتابخانه‌های ایران موجود است می‌پردازد و ضمن ارائه دسته‌بندی از این نوع قرآن‌ها به معرفی یکی از متداول‌ترین انواع آن، یعنی قرآن‌های سی‌ورقی پرداخته و ضمن معرفی اولین چاپ‌های این نوع از قرآن‌ها یکی از شاخص‌ترین آنها که به‌قلم میرزا زین‌العابدین شیرازی در ایران کتابت و در استانبول به‌چاپ رسیده را به تفصیل معرفی می‌نماید. 

دیدگاه‌ها غیرفعال است!