فهرست کتاب‌های چاپی (سربی، سنگی) کتابخانه سلطنتی ایران

تألیف: اسماعیل شیخ‌المشایخ امیرمعزی

تحقیق و تصحیح: مجید جلیسه

قم: انتشارات وراقان، وزیری (شومیز سخت)، چاپ اول، ۱۴۰۲.

معرفی کتاب

کتابخان‭ ‬سلطنتی‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬دورۀ‭ ‬قاجار‭  ‬توسط‭ ‬فتحعلی‌شاه‭ ‬قاجار‭ ‬بنیان‭ ‬نهاده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دوره‌های‭ ‬بعدی‭ ‬با‭ ‬همت‭ ‬ناصرالدین‭ ‬شاه‭ ‬قاجار‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬تکمیل‭ ‬می‌گردد‭. ‬هرچند‭ ‬این‭ ‬کتابخانه‭ ‬یک‌بار‭ ‬در‭ ‬دورۀ‭ ‬مظفرالدین‌شاه‭ ‬و‭ ‬توسط‭ ‬کتابدار‭ ‬آن‭ ‬لسان‌الدوله‭ ‬و‭ ‬بار‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬دورۂ‭ ‬پهلوی‭ ‬اول‭ ‬و‭ ‬به‌بهان‭ ‬تأسیس‭ ‬کتابخان‭ ‬ملی‭ ‬آسیب‭ ‬دیده‭ ‬و‭ ‬بخش‌‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬کتاب‌های‭ ‬آن‭ ‬دزدیده‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬کتابخان‭ ‬ملی‭ ‬منتقل‭ ‬می‌گردد‭ ‬اما‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬قدیمی‌ترین‭ ‬و‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬کتابخانه‌های‭ ‬ایران‭ ‬به‌شمار‭ ‬می‌رود‭ ‬که‭ ‬هنوز‭ ‬نیز‭  ‬البته‭ ‬به‌اسم‭ ‬کتابخانه‭ ‬کاخ‭ ‬گلستان‭ ‬باقی‭ ‬است‭. ‬فهرست‭ ‬حاضر‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬آخرین‭ ‬و‭ ‬مهمترین‭ ‬فهرست‌های‭ ‬نگاشته‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬رئیس‭ ‬این‭ ‬کتابخانه‭ ‬در‭ ‬دورۂ‭ ‬محمدعلی‌شاه‭ ‬قاجار‭ ‬یعنی‭ ‬اسماعیل‭ ‬شیخ‭ ‬المشایخ‭ ‬امیرمعزی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬هم‭ ‬کتاب‌های‭ ‬خطی‭ ‬و‭ ‬چاپی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬روزنامه‌ها‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬اشیاء‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کتابخانه‭ ‬به‌نگارش‭ ‬درمی‌آید‭. ‬در‭ ‬کتاب‭ ‬حاضر‭ ‬محقق‭ ‬ضمن‭ ‬معرفی‭ ‬دقیقی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬کتابخانه‭ ‬و‭ ‬سوابقش‭ ‬به‌بازنویسی‭ ‬و‭ ‬تکمیل‭ ‬اطلاعات‭ ‬کتاب‌های‭ ‬چاپی‭ (‬سربی‭ ‬و‭ ‬سنگی‭) ‬فهرست‭ ‬شیخ‭ ‬المشایخ‭ ‬می‌پردازد‭. ‬

فهرست مطالب کتاب

مقدمه/ أ

تاریخچه کتابخانه سلطنتی/۱

شکل گیری کتابخانه سلطنتی/۱

مکان کتابخانه سلطنتی/۳

توصیف کتابخانه سلطنتی/۱۱

مجموعه‌سازی کتابخانه سلطنتی/۱۵

تحلیل محتوایی کتابخانه سلطنتی/۲۰

مهرها و عرض‌دیدهای کتابخانه سلطنتی/۲۵

فهرست حاضر/۳۱

اسماعیل شیخ‌المشایخ امیرمعزی/۳۱

تألیفات/۴۳

کتابت‌ها/۸۳

ویژگی‌های فهرست شیخ‌المشایخ امیرمعزی/۴۱

کتاب‌های چاپی مصور/۴۲

قدیم‌ترین کتاب‌های چاپی/۴۵

روش تصحیح و بازآفرینی فهرست کتاب‌های چاپی کتابخانه سلطنتی ایران/۴۶

فهرست منابع/۴۸

فهرست کتاب‌های چاپی/۵۱

نمایه‌ها/ ۱۸۵

تصاویر/۲۲۱