چاپ نوشت (2): قرآن بهرامی و نگاهی به کتابت‌های اعلای چاپ‌نویسی پرکار اما مهجور (احمد بن محمد تبریزی)


چاپ نوشت (۲): قرآن بهرامی و نگاهی به کتابت‌های اعلای چاپ‌نویسی پرکار اما مهجور (احمد بن محمد تبریزی)

مشخصات نشر: مجله آینه پژوهش، سال سی و سوم، شماره سوم (۱۹۵)، مرداد و شهریور، ۱۴۰۱، صص. ۴۱-۶۷

چکیده:

در این مقاله ضمن اشاره‌ای اجمالی به اولین تلاش‌ها در اروپا و جهان اسلام برای چاپ قرآن اطلاعاتی هرچند اندک در خصوص چاپ و انتشار اولین قرآنهای چاپی ایران ارائه شده است و در بخش اصلی مقاله به معرفی یکی از اولین قرآنهای چاپ سنگی در شهر تبریز به قلم یکی از خوشنویسان پرکار و هنرمند آن دوران پرداخته‌ و در انتها فهرستی از آثار کتابت شده توسط او به ترتیب تاریخی انتشار ارائه شده است. 

دیدگاه‌ها غیرفعال است!