چاپ نوشت (۱): نگاهی به چاپ نافرجام نسخه‌برگردان قرآن شماره ۴ آستان قدس


چاپ نوشت (۱): نگاهی به چاپ نافرجام نسخه‌برگردان قرآن شماره ۴ آستان قدس

مشخصات نشر: مجله آینه پژوهش، سال سی و سوم، شماره دوم ۱۹۴)، خرداد و تیر، ۱۴۰۱، صص. ۲۷-۶۳

چکیده:

  چاپ نسخه‌برگردان نفایس نسخ خطی کتابخانه‌ها تقریبا از اوایل دوره پهلوی اول در ایران رایج می‌گردد. در این میان یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین کتابخانه‌های ایران یعنی کتابخانه آستان قدس رضوی به صورت ویژه‌ای در این راه قدم گذاشته و آثار ارزشمندی را به این شیوه چاپ و منتشر می‌نماید. مقاله حاضر به بررسی این فرایند و همچنین تاریخچه چاپ نسخه‌برگردان یکی از مهمترین قرآن‌های خطی این کتابخانه که به قرآن خطی شماره (۴) معروف است و البته ناکام می‌ماند می‌پردازد.     

دیدگاه‌ها غیرفعال است!