اصفهان گاهواره چاپ در ایران


اصفهان گاهواره چاپ در ایران

مشخصات نشر: فرهنگ مردم، سال پانزدهم زمستان و بهار ۰۵-۱۳۹۴، صص ۱۷۱-۱۸۳

چکیده: مؤلف در این مقاله به چگونگی سرآغاز صنعت چاپ و نشر کتاب در اصفهان دوره صفوی می‌پردازد. او ضمن تمرکز بر فعالیت چاپخانه کلیسای وانک در محله جلفای اصفهان تصویری اجمالی از تلاش‌های ارامنه جلفای اصفهان برای راه‌اندازی این چاپخانه و انتشار آثار مختلف در آن ارائه می‌دهد.

دیدگاه‌ها غیرفعال است!