کتاب بر گرده کتاب‌فروشان زن دوره‌گرد


کتاب بر گرده کتاب‌فروشان زن دوره گرد

مشخصات نشر: نشریه فرهنگی اجتماعی برای فردا، شماره سی‌ام، اسفند ۱۴۰۲، صص ۲۸-۳۲

چکیده:

مقاله حاضر اشاره‌ای کوتاه و تاریخی به سابقه حضور زنان کتابفروش دوره‌گرد از قرون اولیه تاریخ اسلام تا به امروز در کشور ایران است. مسیر سختی که زنان برای امرار معاض از طریق کتاب به جان خریده و مشکلاتی که در این حرفه بر دوش می‌کشند.

دیدگاه‌ها غیرفعال است!