چاپ نوشت (۱۰): کتابفروشان دوره گرد


چاپ نوشت (۱۰) کتابفروشان دوره گرد

مشخصات نشر:  آینه پژوهش، سال سی و چهارم، شماره پنجم (۲۰۳)، آذر و دی ۱۴۰۲، صص ۷-۲۹.

چکیده: مؤلف در این مقاله ضمن اشاره به سابقه طولانی حرفه کتابفروشان دوره‌گرد به سیر تاریخی این شغل در دوران پساچاپ و شیوه‌های فروش کتاب توسط این نوع از کتابفروشان پرداخته و همچنین با استفاده از یادداشت‌های پشت نسخه‌ای در کتابخانه‌های مختلف ایران، فهرستی از کتابفروشان دوره‌گرد در دوره قاجار و پهلوی ارائه می‌دهد.

دیدگاه‌ها غیرفعال است!