گراف

سعدی به روایت مستشرقین (۱)

سابقه آشنایی با سعدی در آلمان به قرن ۱۷ میلادی بازمی‌گردد. زمانی که  آدام اولئاریوس (Olearius) به همراه هیئتی از دربار شلزویگ-هوشتاین به فرمان هرتسوک فردریک سوم برای عقد قراردادهای تجاری به دربار پادشاهان صفوی فرستاده شد.  اولئاریوس مقدمات زبان فارسی را از یکی ... ادامه را بخوانید