کتاب مردگی

دولت باید نقش پدرانه داشته باشد؛ نه اینکه رقیب بخش خصوصی شود

مصاحبه با روزنامه آرمانی ملی، شماره ۱۴۸۴ – ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۲ بهمن، صفحه ۷ ۱- اقتصاد نشر در دوره‌های مختلف، همواره با چالش‌های جدی مواجه بوده است؛ از پایین بودن سرانه مطالعه و تمایل به خرید کتاب در جامعه گرفته تا کمبود ویترین و ... ادامه را بخوانید