کتاب امروز

شفیعی کدکنی، مردی که شنیده شدن را بیشتر از دیده شدن دوست می‌دارد

دوست دانشمندم جناب آقای امامی پس از عرض سلام، جناب آقای افکاری بنده را مأمور فرموده‌اند که برای مجله کتاب عکسی از خودم بدهم که گویا مقاله ای در باب یکی از اباطیل بنده آنجا نوشته شده است و فرموده‌اند که عکسی را خدمت ... ادامه را بخوانید