کتابهای چاپ سربی

رونمایی از کتاب فهرست کتابهای فارسی چاپ سربی کتابخانۀ کنگرۀ آمریکا

در روز دوشنبه چهارم تیرماه سال ۱۴۰۳  جلسۀ رونمائی کتاب «فهرست کتاب‌های چاپ سربی کتابخانۀ کنگرۀ آمریکا» با همراهی کتابخانۀ مسجد اعظم قم و در محل سالن اجتماعات این کتابخانه و همچنین همکاری  مجمع کتابخانه‌های تخصصی استان قم (مکتا) برگزار شد.  در ابتدای نشست ... ادامه را بخوانید
زآغاز کار خود ببین انجام کار خویشتن

زآغاز کار خود ببین انجام کار خویشتن

زآغاز کار خود ببین انجام کارخویشتن: نقدی بر فهرست کتابهای چاپ سنگی و سربی قدیم کتابخانه دایره المعارف بزرگ اسلامی مشخصات نشر: مجله جهان کتاب، سال بیست و هشتم، شماره ۱، (بپاپی ۳۹۸)، فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۲، صص. ۱۴-۱۹. چکیده:  در این مقاله نقدی ... ادامه را بخوانید