کتابفروشی امام مشهد

پرنده و آتش

پرنده و آتش،  نگاهی جامعه‌شناسانه به یکی از مهمترین و قدیمی‌ترین نهادهای فرهنگی مردمی در کشور، یعنی کتابفروشی‌هاست.  سابقه کتابفروشی و بازارهای کتاب در ایران سابقه‌ای به درازای تاریخ کتاب است. و تأثیرات کتابفروشی‌ها در دوره‌های مختلف و در حوزه‌های مختلف بر جامعه تحت ... ادامه را بخوانید