کتابخانه کنگره آمریکا

رونمایی از کتاب فهرست کتابهای فارسی چاپ سربی کتابخانۀ کنگرۀ آمریکا

در روز دوشنبه چهارم تیرماه سال ۱۴۰۳  جلسۀ رونمائی کتاب «فهرست کتاب‌های چاپ سربی کتابخانۀ کنگرۀ آمریکا» با همراهی کتابخانۀ مسجد اعظم قم و در محل سالن اجتماعات این کتابخانه و همچنین همکاری  مجمع کتابخانه‌های تخصصی استان قم (مکتا) برگزار شد.  در ابتدای نشست ... ادامه را بخوانید