کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

تصویر دکتر رسول جعفریان

آبادگر کتابخانه‌ها و یاریگر پژوهشگران

آبادگر کتابخانه‌ها و یاریگر پژوهشگران  کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، یکی از مهمترین کتابخانه‌های دولتی و البته دانشگاهی در ایران است. از سال ۱۳۲۸ که فکر تأسیس کتابخانه مطرح و هسته اولیه و اصلی آن توسط مرحوم سید محمد مشکوه رقم خورد تا کنون افراد ... ادامه را بخوانید