پژوهشگر

محمدآصف فکرت درگذشت

سال ۷۷ اقامتش را تمدید نمی‌کنند و او به کانادا و شهر اتاوا می‌رود.  در همان سال‌ها که رفته است من تازه با برخی از آثارش انس می‌گیرم. اولین بار با «فهرست الفبایی کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی» با نام آصف فکرت ... ادامه را بخوانید