پادکست

پادکست کتاب نیست

پادکست کتاب نیست: مروری بر اپیزود ۵۸ رادیو نیست «مطبعه فاروس» ۱– به‌جای پادکست کتاب بخوانید من به ‌هیچ وجه، تأکید می‌کنم، به‌هیچ وجه هیچ پادکستی گوش نمی‌دهم! این را با افتخار می‌گویم و فریاد می‌زنم.  نه اینکه عنادی با این پدیده داشته باشم، ... ادامه را بخوانید