هنر قاجار

هنرمندان خاموش: یادی از محمدابراهیم نقاش اصفهانی

هنرمندان خاموش: یادی از محمدابراهیم نقاش اصفهانی مشخصات نشر: مزدک‌نامه ۶ (یادبود ششمین سال درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)، خواهان جمشید کیان‌فر، پروین استخری. تهران: پروین استخری، ۵۱۸ص، وزیری، ۱۳۹۳، صص ۳۳۵-۳۴۹. چکیده: در این مقاله ضمن معرفی محمدابراهیم بن محمدحسین بن محمدابراهیم اصفهانی که ... ادامه را بخوانید

اولین پرتره چاپ سنگی در ایران

اولین پرتره چاپ سنگی در ایران مشخصات نشر: فصلنامه نقد کتاب هنر، سال اول، شماره ۳و۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، صص ۲۶۱-۲۷۳. چکیده:‌ این مقاله با تمرکز بر پرتره‌نگاری، به‌گونه‌های تصویرسازی در کتاب‌های چاپ سنگی می‌پردازد. در ابتدا، به اولین آثار چاپی مصور اشاره ... ادامه را بخوانید