هفته کتاب

نخستین هفته کتاب و اولین نمایشگاه کتاب تهران

نخستین هفته کتاب ملی در سال ۱۳۴۴شمسی از ۲۴ آبان در سراسر کشورآغاز می‌گردد.و از اولین برنامه‌های آن برگزاری اولین نمایشگاه عمومی در محل پارک شهر تهران است. البته پیش از این نمایشگاه‌هایی مانند نمایشگاه کتاب کودک به همت شورای کتاب کودک و یا ... ادامه را بخوانید