معرفی مجله

معرفی مجله رود

شماره جدید فصلنامه رود

رود نشریه ویژه معرفی کتاب و ترویج کتابخوانی است.  این شماره در قطع رقعی (۱۴/۵در ۲۱) اما با همان هنرمندی شماره‌های قبل که رحلی بود چاپ و انتشار یافته است. البته من این قطع را بیشتر می‌پسندم، خوش دست است، مخصوصا برای مطالعه در ... ادامه را بخوانید
تصویر پاکت مجله آینده

آینده بخوانید و حسرت گذشته را بخورید

نشریات قدیم ایران هنوز هم خوشخوان و پرمراجعه هستند. دانشکده بهار، سخن خانلری، یغمای جندقی، یادگار اقبال، هنر و مردم شفاییه، راهنمای کتاب ایرج افشار، بررسیهای تاریخی قائم مقامی و دهها مجله دیگر که در دوره پهلوی چاپ و انتشار یافتند همه و همه ... ادامه را بخوانید