مزدک نامه

تاب‌آوری با کتاب

تاب‌آوری با کتاب

فکر می‌کنم قدیمی‌ترین مرثیه در فراق فرزند که به ما رسیده است را فردوسی زمانی که شصت و پنج سال داشت و فرزندش را از دست داد سروده است.  مرا بود نوبت، برفت آن جوان زدردش منم چون تن بی‌روان نوشتن درمانی (Scriptotherapy) تقریبا ... ادامه را بخوانید

هنرمندان خاموش: یادی از محمدابراهیم نقاش اصفهانی

هنرمندان خاموش: یادی از محمدابراهیم نقاش اصفهانی مشخصات نشر: مزدک‌نامه ۶ (یادبود ششمین سال درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)، خواهان جمشید کیان‌فر، پروین استخری. تهران: پروین استخری، ۵۱۸ص، وزیری، ۱۳۹۳، صص ۳۳۵-۳۴۹. چکیده: در این مقاله ضمن معرفی محمدابراهیم بن محمدحسین بن محمدابراهیم اصفهانی که ... ادامه را بخوانید