مجید جلیسه

کارنامه ۱۴۰۲

سال گذشته با خودم عهد کرده بودم که«فهرست کتاب‌های چاپ سنگی کتابخانه آیت‌الله بروجردی» که نگارش متنش در سال ۱۳۹۲ به اتمام رسیده بود اما مراحل فنی انتشارش به تعویق افتاده بود رو به سرانجام برسونم که خوشبختانه این اتفاق مهم افتاد. انتشار کتاب‌های ... ادامه را بخوانید
زآغاز کار خود ببین انجام کار خویشتن

زآغاز کار خود ببین انجام کار خویشتن

زآغاز کار خود ببین انجام کارخویشتن: نقدی بر فهرست کتابهای چاپ سنگی و سربی قدیم کتابخانه دایره المعارف بزرگ اسلامی مشخصات نشر: مجله جهان کتاب، سال بیست و هشتم، شماره ۱، (بپاپی ۳۹۸)، فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۲، صص. ۱۴-۱۹. چکیده:  در این مقاله نقدی ... ادامه را بخوانید
میان ماه من تا ماه يردون

میان ماه من تا ماه گردون

در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۰ آقای حداد عادل سخنرانی در همایش «آموزش زبان فارسی در جامعه المصطفی العالمیه» داشتند که طی آن به مقایسه آماری کتابهای منتشره بعد و قبل از انقلاب پرداختند. این بخش از صحبت‌های ایشان به نقل از خبرگزاری‌های اینچنین است:‌ ... ادامه را بخوانید