مجموعه مقالات خوشنویسی

مشکین قلمان شیراز

مشکین‌قلمان شیراز

مشکین‌قلمان شیراز مشخصات نشر: مجموعه مقالات خوشنویسی: گردهمایی مکتب شیراز. گردآورنده: حمیدرضا قلیچ‌خانی. تهران: مؤسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن، ۱۳۹۱ش.، صص. ۳۹-۸۴.  چکیده:  نویسنده در این مقاله ابتدا با اشاره‌ای به تاریخ کتابت به این مهم پرداخته است که هنوز تحقیقات ... ادامه را بخوانید