قلمدان

هنرمندان خاموش: یادی از محمدابراهیم نقاش اصفهانی

هنرمندان خاموش: یادی از محمدابراهیم نقاش اصفهانی مشخصات نشر: مزدک‌نامه ۶ (یادبود ششمین سال درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)، خواهان جمشید کیان‌فر، پروین استخری. تهران: پروین استخری، ۵۱۸ص، وزیری، ۱۳۹۳، صص ۳۳۵-۳۴۹. چکیده: در این مقاله ضمن معرفی محمدابراهیم بن محمدحسین بن محمدابراهیم اصفهانی که ... ادامه را بخوانید