فولکلور

علیه فراموشی

علیه فراموشی

عمری در میان مردم بگردی، با آنها بگو و بخند کنی، هرچه از پدران و مادران و گذشتگان به‌یاد دارند را بنویسی و ضبط کنی، فیلم و عکس بگیری، لهجه‌ها و گویش‌ها را بنویسی تا بتوانی حال را به گذشته بچسبانی، تا نسل آینده، داستان‌ها، ... ادامه را بخوانید
مبرزا صالح شیرازی

گنجینه روایی، آوایی و واژگانی میرزا صالح شیرازی

میرزا صالح شیرازی یا آنطور که در ابتدای سفرنامه‌اش به لندن خود را معرفی می‌کند «محمدصالح  خلف حاجی باقرخان شیرازی الشهیر به کازرانی» یکی از پیش‌قراولان تجدد در ایران است.  از کودکی و طفولیت او چیز زیادی نمی‌دانیم اما مشخص است که او به ... ادامه را بخوانید