علامه طباطبایی

سالروز درگذشت علامه طباطبایی

امروز سالروز درگذشت حکیم متأله، فیلسوف و مفسر بزرگ معاصر علامه محمدحسین طباطبایی است. تفسیر المیزان ایشان، هم اصل کتاب به زبان عربی و هم ترجمه آن به زبان فارسی یکی از مهم‌ترین و پرتیراژترین تفاسیر شیعی در دوره معاصر است. این تفسیر به ... ادامه را بخوانید